Elevundersøkelsen 2016 - analyser av læringsmiljøindeksene på Skoleporten

I analysen NTNU Samfunnsforskning har gjort av Elevundersøkelsen, kommer det frem at det er generelt sett en positiv utvikling i alle fylker fra 2013 til 2016.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Analyse av indeksene på nasjonalt nivå

 • 7. trinn skårer bedre enn 10. trinn og vg1 på indeksene Vurdering for læring, Elevdemokrati og medvirkning, Støtte fra lærerne, Felles regler, Motivasjon, samt Støtte hjemmefra. Det er få forskjeller mellom 10. trinn og vg1.
 • Det er en positiv utvikling fra 2013 til 2016 for hvordan elevene på 7. trinn svarer på indeksene Faglig utfordring og Elevdemokrati og medvirkning.
 • I vg1 er det en positiv utvikling for Støtte fra lærerne, Mestring og Elevdemokrati og medvirkning. I 10. trinn er det ikke et slikt mønster.

Analyse av indeksene på fylkesnivå fra 2013 til 2016

 • Det er små forskjeller mellom de beste og dårligste fylkene.
 • Finnmark skårer lavest på flere av indeksene.
 • Sogn og Fjordane og Vest-Agder skårer høyest på flere av indeksene. 
 • Det er små forskjeller mellom fylkene i andelen elever som opplever mobbing.

Useriøse svar om mobbing er fjernet

NTNU har fjernet useriøse svar før de analyserte resultatene fra indikatoren Mobbing på skolen. Formålet med å fjerne useriøse elevsvar er å få et mest mulig korrekt uttrykk for omfanget av mobbing på skolene.

Andre rapporter om Elevundersøkelsen 2016

NTNU Samfunnsforskning har oppdraget med å analysere Elevundersøkelsen.
Rapporten «Analyser av indekser på Skoleporten 2016» er andre delrapport. Den første delrapporten, om mobbing og arbeidsro, kom i januar 2016. Til høsten kommer en tredje rapport med analyser av resultatene på nasjonalt nivå.

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn.
 • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • Cirka 432 000 elever svarte på undersøkelsen i 2015.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!