Elevundersøkelsen – resultater med innlogging

Skoleeiere og -ledere kan logge inn for å finne resultater fra Elevundersøkelsen for sine skoler. Resultatene er tilgjengelige fra 18. januar 2024 for grunnskoler og 25. januar for videregående skoler.

Offentlig publisering av resultatene skjer 22. januar for grunnskoler og 29. januar for videregående skoler.

Via lenkene på denne siden kommer du rett til resultatene fra din egen skole. Du kan se dine tall fremstilt på flere ulike måter. De to første dagene etter publisering får du kun se dine egne tall, deretter ligger alle resultater ute for offentligheten. 

Dersom du opplever å ikke få tall eller resultater for ett eller flere av dine trinn har vi noen råd til hvordan du likevel kan jobbe godt med skolemiljø. 

Resultater vist i analysebrett

Analysebrettene gir en visuell fremstilling av hovedtallene i undersøkelsen. Du må logge inn for å få tilgang.

Analysebrett 5.–10. trinn

Analysebrett vg1–vg3

Resultater vist i enkel tabell

Her kommer det lenker til enkel eksport av statistikken. 

Resultater vist i statistikkbanken

I statistikkbanken finner du rapporter med alle tall og vaiabler for din skole i tabellvisning. Du må logge inn for å få tilgang.

Resultater læringsmiljø

Læringsmiljø 5. til 10. trinn

Læringsmiljø vg1–vg3

Resultater mobbing

Mobbing 5.– 10 trinn

Mobbing resultater vg1–vg3

Alle resultater

Alle resultater 5.–10. trinn

Alle resultater vg1–vg3

Tidligere år

Resultater fra skoleåret 2021–22

Resultater fra årene 2013 til 2021