Gjennomføring av Elevundersøkelsen

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan gjennomføre Elevundersøkelsen på en god måte. 

Her har vi samlet en rekke tips til deg som skal forberede og gjennomføre Elevundersøkelsen.

Vi anbefaler at du viser denne filmen til elevene i klasserommet rett før  gjennomføringen. Her får elevene svar på: 

  • hva Elevundersøkelsen er
  • hvorfor det er viktig at alle elever svarer
  • hva svarene blir brukt til
  • at verken du eller noen andre på skolen kan finne ut av hvem som har svart hva (personvern)

Det er vanlig å bruke mellom 20 og 45 minutter på undersøkelsen. Det er viktig at det er ro i klasserommet under hele timen.Vi anbefaler at alle elever sitter stille ved pulten til gjennomføringen er ferdig. Lag gjerne et opplegg for elevene som ikke vil delta, eller som blir ferdig tidlig.

10 tips til god gjennomføring