Informasjon til elever og foreldre

Her finner dere tips til hvordan dere kan snakke om Elevundersøkelsen med elevene i klassen, og informasjon om undersøkelsen som elever og foreldre må kjenne til.  

Før elevene skal svare på Elevundersøkelsen, er det viktig at de får informasjon om hva Elevundersøkelsen er og hvordan resultatene blir fulgt opp. Det kan være lurt å sette av litt tid før dere svarer på undersøkelsen, der dere går igjennom spørsmålene og begreper som kan være vanskelig å forstå.

Skolene skal informere foreldre til barn under 18 år om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen.

Informasjon til elever og foreldre om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3. 

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. 

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor er det vanskelig å vite hvem som har svart hva. Vi har strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsen, slik at læreren din eller andre ikke skal kjenne igjen det du har svart. Siden elevene ikke oppgir navn, er det heller ikke mulig å endre eller slette svarene etter at elevene har svart på undersøkelsen.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. For å gjennomføre undersøkelsen får vi hjelp av Altinn og Feide. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Denne teksten vil bli oversatt til flere språk, blant annet samisk, nynorsk, arabisk, dari, engelsk, polsk og tigrinja. 

Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og elevenes rettigheter.