Hva må foreldre og elever vite om Elevundersøkelsen?

Her finner du informasjon som foreldre og elever må kjenne til før gjennomføring av Elevundersøkelsen.

To foreldre med en skolejente

Dere som skal gjennomføre Elevundersøkelsen på skolen, må informere foreldre til barn under 18 år om undersøkelsen i forkant av gjennomføringen. 

Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger skal sendes til foreldrene før elevene gjennomfører Elevundersøkelsen.

Det kan gjerne sendes sammen med et informasjonsskriv som sier litt om hva Elevundersøkelsen er, og hva som er formålet med undersøkelsen.

Det kan for eksempel se sånn ut:

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

Informasjon til elever

Før elevene skal svare på Elevundersøkelsen, er det viktig at de får informasjon om hva Elevundersøkelsen er og hvordan resultatene blir fulgt opp. Det kan være lurt å sette av litt tid før dere svarer på undersøkelsen, der dere går igjennom spørsmålene og begreper som kan være vanskelig å forstå.

Her finner du tips til god gjennomføring av Elevundersøkelsen i klasserommet

Film om Elevundersøkelsen

I denne filmen får elevene svar på hvorfor det er viktig å svare på Elevundersøkelsen og hvordan vi behandler svarene som kommer inn og ivaretar deres personvern. Vi anbefaler å se den sammen med i elevene i forkant av undersøkelsen.

Demonstrasjon av spørsmålene i undersøkelsen

Vi har laget en demonstrasjonsløsning med spørsmålene i Elevundersøkelsen, slik at elever og læreren kan klikke seg gjennom spørsmålene i forkant av gjennomføringen.

Det er også mulig å dele lenken til demonstrasjonsløsningen til foreldre eller andre som lurer på hvordan undersøkelsen ser ut. 

Her kan du se demovisning av undersøkelsen: