Administrere Elevundersøkelsen

På denne siden finner du informasjon til deg som skal administrere Elevundersøkelsen. Det gjelder både deg som er skoleeier som skal gi tilgangsstyringer og deg som administrerer undersøkelsen på skolen. 

Lærer som sitter ved pc og jobber

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på høsten. Det er i tillegg mulig å gjennomføre undersøkelsen på våren for skoler som ønsker det.

Våren 2024 kan skolene administrere og gjennomføre undersøkelsene fra 8. april. Siste dag for gjennomføring er 26. april.

Vi anbefaler å logge inn og bli kjent med administrasjonsløsningne i god tid før gjenomføring. 

Resultater blir publisert 8. mai. Tallene vil kun være tilgjengelig for innloggede brukere. 

Ny administrasjonsløsning 

Høsten 2023 innførte vi et nytt system for å administrere og gjennomføre Elevundersøkelsen. Systemet er pilotert og utviklet i dialog med skoleeiere og skoler. Nedenfor finner dere mer informasjon om det nye administrasjonssystemet og hva dere som skoleeiere og skoler har ansvar for i gjennomføringen av undersøkelsen.
Merk at Foreldreundersøkelsen i skole og Lærerundersøkelsen våren 2024 gjennomføres som tidligere i bestillings- og rapportportalen levert av Conexus.