Erasmus+

Erasmus+ gir norske barnehager og skoler mulighet til å søke om midler til å samarbeide med andre i Europa. 

EU-programmet Erasmus+ støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet. Barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til ulike prosjekter.

Erasmus+ gir norske barnehager og skoler mulighet til å samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre deler av Europa. Institusjoner kan få finansiering til alt fra læringsopphold i utlandet for ansatte og elever, til større samarbeidsprosjekter med muligheter for erfaringsutveksling og innovasjon.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for prosjekter innen mobilitet er 20. februar 2024. For samarbeidsprosjekter er fristen 5. mars 2024. Ved spørsmål om Erasmus+ eller søknadsprosessen, kontakt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post erasmuspluss@hkdir.no.

Internasjonalt prosjektsamarbeid og mobilitet kan brukes som et verktøy inn i barnehagers og skolers satsningsområder. På denne måten kan det bidra til kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid lokalt.

Det er stor grad av sammenfall mellom europeiske, nordiske og norske mål på utdanningsfeltet. Derfor kan Erasmus+ være en integrert del av arbeidet med læreplanene. For perioden 2021-2027 er grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold prioritert i Erasmus+. Det er klare paralleller mellom disse prioriteringene og sentrale temaer i fagfornyelsen.

Internasjonalt samarbeid har også en direkte effekt for elever og ansatte som deltar. Å delta på et læringsopphold i utlandet bidrar blant annet til personlig vekst, læring og motivasjon for ansatte og elever.

Eksempler på prosjekter

Barnehage

Barnehage styrker inkluderingen med Erasmus+

Grunnskole

Les hvordan en grunnskole bruker Erasmus+ for å gjøre elevene rustet for livet

Videregående opplæring

Les hvorfor en videregående skole sender både elever og lærere på utveksling i Europa

Dette er Erasmus+