Eksempel - telling av barn i kommunale barnehager

Vi har laget to eksempler på hvordan kommunen kan beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager.

Eksempler på vekting av barnetall

Kommunen skal beregne satsene for driftstilskudd i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år. Barn under tre år skal vektes 1,8 ganger høyere enn barn over tre år. For å fastsette satsene, må kommunen beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager. Det kan gjøres på to måter.

Vekting av årsmeldinger

De kommunale barnehagenes årsmelding fra året før regnskapsåret og årsmelding fra regnskapsåret legges til grunn ved beregningen av heltidsplasser. Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12.

I de kommunale barnehagene gikk det 200 barn som var 0-2 åringer og 250 3-6 åringer i 2014.

I årsmeldingene fra de kommunale barnehagene for 2013 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn årsmeldinger 2013
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 31 144 205
3-6 år 0 0 10 21 21 208 260

I årsmeldingene for 2014 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn årsmeldinger 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 19 29 135 193
3-6 år  0 0 10 19 19 188 236

Barnetallet i årsmeldingene fra 2013 vektes med 7/12 og barnetallet i årsmeldingene fra 2014 vektes med 5/12. For kategorien 41 timer eller mer beregnes den vektede fordelingen slik:

Barn 0-2 år: 144*7/12+135*5/12=140,25
Barn 3-6 år: 208*7/12+188*5/12=199,667

Etter vektingen av årsmeldingene blir fordelingen av avtalt oppholdstid for 2014 slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5,000 5,000 19,583 30,167 140,250 200,000
3-6 år 0 0 10,000 20,167 20,167 199,667 250,000

Egne tellinger – eksempel 1

Kommunen kan velge å beregne antall heltidsplasser ved bruk av egne tellinger av barn i kommunale barnehager. Ved egne tellinger skal barn som fyller tre år i regnskapsåret regnes som under tre år i regnskapsårets sju første måneder (våren), og over tre år i årets fem siste måneder (høsten).

Én telling på våren

I dette eksempelet har kommunen valgt å ha én telling 31. mars 2014, i tillegg til årsmeldingene for 2013 og 2014, for å beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager i 2014.

Våren

Barnetallet i årsmeldingen fra før regnskapsåret legges til grunn fra 1. januar i regnskapsåret, og frem til første telling på våren. Tellinger på våren legges til grunn fra telletidspunktet og frem til ny telling, eller ut juli dersom kommunen ikke har flere tellinger på våren.

I årsmeldingene fra de kommunale barnehagene for 2013 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn årsmelding 2013
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 20 150 200
3-6 år 0 0 10 20 10 210 250

I tellingen 31. mars 2014 er fordelingen av avtalt oppholdstid av små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn telling 31. mars 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 22 149 201
3-6 år 0 0 10 20 9 213 252

Da tellingen er gjort på våren, skal treåringene registreres som 0-2 år. Det innebærer at det ikke er store forskjeller mellom i avtalt oppholdstid i årsmeldingen for 2013 og tellingen 31. mars 2014.

Kommunens tellinger gjelder fra telletidspunktet og frem til neste telling. Det betyr at en telling viser barnetallet for et visst antall dager i regnskapsåret. Kommunen må finne et vektet gjennomsnitt av tellingene. Barnetallet i årsmeldingen fra 2013 vektes 3/7 og barnetallet i tellingen fra 31. mars 2014 vektes med 4/7.

For kategorien 41 timer eller mer blir fordelingen slik:

Barn 0-2 år: 150*3/7+149*4/7=149,429
Barn 3-6 år: 210*3/7+213*4/7=211,714

Etter vektingen av årsmeldingene for 2013 og tellingen 31. mars 2014 blir fordelingen av avtalt oppholdstid for våren 2014 slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn vår 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5,000 5,000 20,000 21,143 149,429 200,571
3-6 år 0 0 10,000 20,000 9,429 211,714 251,143

Høsten

Kommunen har ikke egne tellinger på høsten. Da skal barnetallet fra årsmeldingen i regnskapsåret legges til grunn.

I årsmeldingene for 2014 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn høst 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 20 152 202
3-6 år 0 0 10 20 12 215 257

Barnetallet 2014

Barnetallet for våren vektes med 7/12 og barnetallet i årsmeldingene fra 2014 vektes med 5/12. For kategorien 41 timer eller mer blir fordelingen slik:

Barn 0-2 år: 149,429*7/12+152*5/12=150,500
Barn 3-6 år: 211,714*7/12+215*5/12=213,083

Etter vektingen av våren og høsten blir fordelingen av avtalt oppholdstid for 2014 slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5,000 5,000 20,000 20,667 150,500 201,167
3-6 år 0 0 10,000 20,000 10,500 213,083 253,583

Egne tellinger – eksempel 2

Én telling på høsten

I dette eksempelet har kommunen valgt å ha én telling 1. september 2014, i tillegg til årsmeldingene for 2013 og 2014 for å beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager i 2014.

Våren

Kommunen legger til grunn barnetallet i årsmeldingen fra før regnskapsåret fra 1. januar i regnskapsåret. Fordi kommunen ikke har egne tellinger på våren, gjelder barnetallet i årsmeldingen ut juli i regnskapsåret.

I årsmeldingene for 2013 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn årsmelding 2013
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 20 150 200
3-6 år 0 0 10 20 10 210 250

Høsten

Kommunen har én telling på høsten 1. september 2014. Barnetallet i årsmeldingen fra året før tilskuddsåret legges til grunn fra 1. august og til og med 31. august. Fordi denne tellingen legges til grunn i beregningen for høsten, regnes barn som fyller tre år i regnskapsåret som over tre år fra august.

I årsmeldingen for 2013, som danner grunnlag for barnetallet fram til første telling, var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn august 2014 (årsmelding 2013)
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 20 20 150 200
3-6 år 0 0 10 20 10 210 250

I tellingen 1. september 2014 er fordelingen av avtalt oppholdstid av små og store barn slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn telling 1. september 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5 5 22 20 151 203
3-6 år 0 0 10 19 13 211 253

Da denne tellingen er på høsten, regnes treåringen som over tre år.

Kommunens tellinger gjelder fra telletidspunktet og frem til neste telling. Det betyr at en telling viser barnetallet for et visst antall dager i regnskapsåret. Kommunen må finne et vektet gjennomsnitt av tellingene. Barnetallet i årsmeldingen fra 2013 vektes 1/5 og barnetallet i tellingen fra 1. september 2014 vektes med 4/5.

For kategorien 41 timer eller mer blir fordelingen slik:

Barn 0-2 år: 150*1/5+151*4/5=150,800
Barn 3-6 år: 210*1/5+211*4/5=210,800

Etter vektingen av årsmeldingene for 2013 og tellingen 1. september 2014 blir fordelingen av avtalt oppholdstid for høsten 2014 slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn høsten 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer 33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5,000 5,000 21,600 20,000 150,800 202,400
3-6 år 0 0 10,000 19,200 12,400 210,800 252,400

Barnetallet 2014

Barnetallet for våren vektes med 7/12 og barnetallet i årsmeldingene fra 2014 vektes med 5/12. For kategorien 41 timer eller mer blir fordelingen slik:

Barn 0-2 år: 150*7/12+150,8*5/12=150,333
Barn 3-6 år: 210*7/12+210,8*5/12=210,333

Etter vektingen av våren og høsten blir fordelingen av avtalt oppholdstid for 2014 slik:

Fordeling av oppholdstid små og store barn 2014
 0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller merTotalt
0-2 år 0 5,000 5,000 20,667 20,000 150,333 201,000
3-6 år 0 0 10,000 19,667 11,000 210,333 251,000

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!