Spørsmål til Barnehage-Norge 2021

Digital praksis i barnehagen, barnehageansatte med masterkompetanse og andre oppvekstrelaterte profesjoner er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

Hva svarer Barnehage-Norge?

Spørsmål til Barnehage-Norge blir gjennomført hvert år. Noen temaer gjentas og noen varierer.

Se oversikt over alle undersøkelsene

Hovedfunn

 • 6 av 10 barnehager har anskaffet administrative digitale verktøy og nærmere 5 av 10 har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året.
 • 1 av 4 barnehager har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse.
 • 8 av 10 barnehager har medarbeidere med profesjonen barne- og ungdomsarbeider, og en fjerdedel har én eller flere andre oppvekstrelaterte profesjoner blant de ansatte.

Digital praksis i barnehagen 

6 av 10 barnehager har anskaffet administrative digitale verktøy og nærmere 5 av 10 har anskaffet digitale verktøy til bruk i pedagogisk arbeid i løpet av det siste året.

9 av 10 barnehager bruker digitale verktøy enten daglig eller ukentlig til å kommunisere med foresatte, 8 av 10 for å dokumentere det pedagogiske arbeidet, og 6 av 10 for å planlegge og vurdere aktiviteter i forbindelse med barns lek og læring.

Mer enn 8 av 10 barnehager har etablert rutiner for sikker behandling av bilder, for å informere foreldre om bruk av bilder som de selv tar av barn i barnehagen, og for hvilke situasjoner det kan tas bilder av barna.

Barnehageansatte med masterkompetanse 

1 av 4 barnehager har ansatte med masterkompetanse, og andelen øker med barnehagens størrelse.

8 av 10 styrere gir ansatte med mastergrad ansvar for arbeid med rammeplanens fagområder. Av disse svarer halvparten at ansvaret knyttes til samtlige fagområder i rammeplanen.

Det er bare et fåtall barnehagestyrere og barnehageeiere som søker aktivt etter kandidater med mastergradutdanning til ledige stillinger i barnehagen.

Barnehageansatte fra andre oppvekstrelaterte profesjoner

Over 80 prosent av barnehagene har medarbeidere med profesjonen barne- og ungdomsarbeider, og en fjerdedel av barnehagene har en eller flere andre oppvekstrelaterte profesjoner blant de ansatte.

Barnehagestyrer i private barnehager tar oftest selv initiativ til å rekruttere ansatte med bakgrunn fra andre profesjoner. Dette er mindre vanlig i kommunale barnehager hvor 4 av 10 svarer at det er styrer og 3 av 10 svarer at det er barnehagemyndigheten som tar initiativet.»

 

Om rapporten

SINTEF gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørsmålene stilles til barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Spørringen gir nyttig informasjon som blant annet brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Spørringen ble gjennomført i perioden 1. september–15. oktober 2021.

Temaene i årets spørring:
 1. Digital praksis i barnehagen
 2. Viktig og nødvendig informasjon fra Utdanningsdirektoratet
 3. Barnehageansatte fra andre oppvekstrelaterte profesjoner
 4. Barnehageansatte med masterkompetanse
 5. Samfunnsberedskap og forebygging av alvorlige hendelser
 6. Innføring av regler for et trygt og godt barnehagemiljø
 7. Nettbasert støtte innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis
 8. Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
 9. Regelverk om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager
Svarprosenten var som følger:
 • Barnehagestyrere: 52 prosent
 • Barnehageeiere: 36 prosent
 • Barnehagemyndigheter: 72 prosent

Svarprosenten blant barnehagemyndigheter har økt med 20 prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse, mens blant barnehageeiere har svarprosenten hatt en nedgang på 12 prosentpoeng. Reduksjon i svarprosenten siden 2020 ses i sammenheng med covid-19 pandemien og økt belastning på sektoren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!