Foredrag: Omsorgsfulle relasjoner

May Britt Drugli, professor i pedagogikk, forteller her om omsorgsfulle relasjoner.

Refleksjon og samarbeid

  1. Hva kjennetegner gode, trygge relasjoner mellom barn og voksne?
  2. Hva ligger i metaforen ladestasjon? Hvordan kan vi kjenne igjen at et lite barn har behov for lading? Hva med et stort barn?
  3. Diskuter utsagnet: Vi kan av og til se at et barn har behov for «lading», men det passer ikke alltid. Vi kan være opptatt, og da må barnet lære seg å vente.
  4. Tenk på situasjoner der dere prøvde å forklare barn grenser eller forventninger mens barnet var opprørt eller hadde sterke følelser? Hvordan gikk det?
  5. Hvordan kan vi bygge barns selvfølelse og bekrefte at de er gode nok som de er, uten å knytte det til prestasjoner eller ferdigheter?
  6. Tenk på en situasjon der dere delte en positiv opplevelse med et barn dere vanligvis ikke er så mye sammen med eller kjenner så godt. Hva betød denne situasjonen for relasjonen dere har med dette barnet? Hva var bakgrunnen for at situasjonen oppstod? Hvordan kan vi sikre at vi har positiv kontakt med alle barn?
Rammeplan for barnehagen
Rammeplan for SFO