Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Eksamen etter nye læreplaner får mer varierte oppgavetyper, og elevene skal gjennomføre eksamen i et nytt digitalt system.

Endringer i eksamen følger innføringen til de nye læreplanene.

Når trer endringene i kraft?

Våren 2021

 • engelsk, vg1
 • praktisk matematikk 1P og 1PY, vg1
 • teoretisk matematikk 1T og 1TY, vg1

Korona - beslutninger for eksamen våren 2021

Skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring våren 2021 er avlyst.

Eksamen for privatister blir gjennomført.

Les mer om beslutningene for eksamen våren 2021

Våren 2022

 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for 10. trinn
 • Sentralt gitt skriftlig eksamen for vg2

Hvorfor blir eksamen endret?

Skolen har fått nye læreplaner, og det fører til endringer også i eksamen. Den viktigste endringen er at det blir større variasjon i oppgavetypene i alle fag. Mer variasjon i oppgavetyper skal sikre at elevene får vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Alle eksamener etter nye læreplaner skal følge kriteriene for oppgaveutvikling i et nytt  rammeverk.

Endringene baserer seg blant annet på rådene fra den nasjonale eksamensgruppa.

Eksempeloppgaver

På sidene med eksempeloppgaver finner du mer informasjon om de ulike forslagene til oppgavetyper og hva som er nytt for gjennomføringen av eksamen i hvert fag. 

Engelsk – 10.trinn og vg1 

Engelsk for elever med tegnspråk – vg1

Matematikk – 10. trinn

Norsk – 10. trinn

Norsk yrkesfag – vg2 Ny! 

Norsk for elever med samisk som førstespråk – 10. trinn 

Samisk som førstespråk – 10. trinn

Matematikk 1P – vg1

Matematikk 1T – vg1

Matematikk 1PY – vg1

Matematikk 1TY – vg1

Tilbakemeldinger og utprøving

Vi ber alle som ønsker om å gi oss tilbakemeldinger på eksempeloppgaver som blir publisert. Det er særlig dere som er elever og lærere vi ønsker tilbakemeldinger fra. Dersom du er lærer er det ekstra verdifullt for oss om du og elevene dine har jobbet sammen med oppgavetypene før du gir oss tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingsskjemaer finner dere etter siste eksempeloppgave for hvert fag. Tilbakemeldingsskjemaene er åpne frem til omtrent én måned etter publisering av eksempeloppgavene.

Vi samarbeider også med en referansegruppe, hvor de samme organisasjonene som deltok i arbeidet for nye læreplaner er med.

Oppgavetypene blir prøvet ut på utvalgte skoler over hele landet, for blant annet å teste vanskelighetsgrad. Resultatene fra utprøvingen utgjør sammen med andre tilbakemeldinger grunnlaget for utvikling av endelige eksamensoppgaver og vurderingskriterier.

I forbindelse med utprøvingen gjennomfører vi også brukertester av det nye eksamenssystemet ved noen skoler. Vi undersøker blant annet om elevene får til å bruke hjelpemidlene de er vant med fra undervisningen og om de får til å levere digitale besvarelser. Vi undersøker også hvordan lytteoppgavene i engelsk fungerer. Brukertester blir gjennomført i den grad som koronasituasjonen tillater det.

Heldigital eksamen

Elevene skal til sentralt gitt eksamen løse alle oppgaver i et nytt gjennomføringssystem. Dette gjelder også eksamen i matematikk, der elevene skal levere hele besvarelsen digitalt.

En heldigital eksamen betyr at både oppgaveutvikling, utprøving, gjennomføring og sensur blir digital. En heldigital eksamen gir muligheter for flere og mer varierte oppgavetyper, bedre utprøvinger av oppgaver, automatisk vurdering av enkelte oppgaver og en bedre tilrettelagt eksamen som ivaretar kravene for universell utforming.

 • Vurderingskriterier for matematikk og engelsk vg1 er planlagt publisert vinteren 2021.
 • Eksempeloppgaver i norsk og samisk for vg2 yrkesfag og vg3 kommer, henholdsvis våren 2021 og høsten 2021.
 • Du kan lese innlegg fra oss og andre fagmiljøer på Udirbloggen.no

Vi faser ut eksisterende læreplaner samtidig som vi innfører nye, og eksamen skal følge innføringstakten for nye læreplaner.  

Innføringstakten for nye læreplaner.  

Endringer i kap. 24 i forskrift til opplæringsloven.

Vi gjør enkelte endringer i eksamensordningene for nye læreplaner i fellesfagene i grunnskolen og i videregående opplæring. 

Innspill fra skolesektoren viser at vi trenger et bredere kunnskapsgrunnlag på flere områder før vi gjør flere endringer. Endringene som kommer nå er at

 • noen lokalt gitte eksamener blir sentralt gitte
 • flere fag skal ha muntlig-praktisk eksamen i grunnskolen og videregående
 • dersom faget har forberedelsesdel til eksamen, er det presisert i omtalen av vurderingsordninger i læreplanene

Endringer i eksamensordninger for fellesfagene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!