Slik endrer vi eksamen

Her finner du de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021, overgangsordninger fra gamle til nye eksamener og endringer i eksamensordningene for fellesfagene.

Hvorfor endrer vi eksamen?

Skolen har fått nye læreplaner, og det fører til endringer også i eksamen. 

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetansen skal vurderes til eksamen. I overordnet del i de nye læreplanene er kompetanse definert som å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

De viktigste endringene for eksamen er at oppgavetypene blir mer variert i alle fag. Det gjør vi for å sikre at elevene får vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. 

Vi kommer til å fase ut eksisterende læreplaner samtidig som vi innfører nye. Eksamen følger innføringstakten for nye læreplaner.  

Endringer i kap. 24 i forskrift til opplæringsloven.

Vi har gjort endringer i eksamensordninger for nye læreplaner for fellesfagene i grunnskolen og i videregående. 

Innspill fra skolesektoren viser at vi trenger et bredere kunnskapsgrunnlag på flere områder før vi gjør flere endringer, men vi gjennomfører noen nå.

Noen lokale eksamener blir sentrale

Noen lokalt gitte eksamener blir sentralt gitte med sentral sensur.

Det gjelder for følgende fag:

  • Matematikk 1P-Y og 1T-Y
  • Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
  • Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge
  • Norsk for hørselshemmede
  • Norsk tegnspråk

Eksempeloppgaver i engelsk og matematikk 

Her finner du eksempeloppgaver i engelsk og matematikk P og T for Vg1. Oppgavene er ikke eksempler på en hel eksamen, men på typer av oppgaver som elevene vil få til eksamen våren 2021. 

Eksempler på hele oppgavesett kommer senere.

Engelsk - eksempeloppgaver

Matematikk T- eksempeloppgaver

Matematikk P - eksempeloppgaver

  •    Eksempeloppgaver for matematikk 2P kommer vinteren 2021.
  •    Eksempeloppgaver i norsk, engelsk og matematikk for 10. trinn kommer vinteren 2021. Første eksamen er våren 2022.
  • Elever ved tilfeldig utvalgte skoler skal prøve ut oppgavetypene til eksamen i matematikk og engelsk Vg1 høsten 2020. 
  • Alle eksamener etter nye læreplaner må følge kriteriene for oppgaveutvikling i et nytt metodisk rammeverk som kommer i løpet av høsten 2020.
  • Revidert rundskriv for individuell vurdering kommer i løpet av høsten 2020.

De nasjonale føringene for nettbaserte hjelpemidler i grunnskolen og videregående opplæring gjelder også for de nye eksamenene våren 2021. Det betyr at elevene kan løse hele eksamen, også eksamen i matematikk, med tilgang til hjelpemidler som de kjenner fra opplæringen.

Elevene skal løse eksamen i et nytt digitalt system. Dette gjelder for sentralt gitt eksamen.

Vi har tidligere skrevet om innføring av nye læreplaner. Nå kan du også søke i de nye læreplanene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!