Her finner du informasjon om faglige endringer i eksamen, tidligere eksamensoppgaver etter nye læreplaner og bruk av hjelpemidler. Endringene innføres over flere år.

Eksamen er under utvikling, og endringene innføres over flere år. Vi gjør endringer i eksamen med bakgrunn i læreplanene LK20/ LK20S og rammeverket.

Det er forskjell på hva som vurderes til standpunkt og eksamen.

Digitalisering av eksamen

Det digitale gjennomføringssystemet gir mulighet for mer varierte oppgaver.

Heldigitale eksamener gir blant annet muligheter for 

  • mer varierte oppgavetyper der eleven får vist bredde i kompetansen sin
  • vise kompetanse på nye måter
  • bruk av mediefiler i oppgavene
  • å lage gode oppgaver som ivaretar lovkravene for universell utforming
  • automatisk svarkontroll når det er hensiktsmessig
  • analyse av resultater som hever kvaliteten på oppgavene

Kunstig intelligens ikke tillatt under eksamen

Vi gjør justeringer i forberedelsesdelene, årsaken er bruk av kunstig intelligens. Blant annet vil mange av fagene ikke lengre oppgi tema i forberedelsesdelen. Bruk av tekstgeneratorer som ChatGPT er ikke tillatt under eksamen. Tekstgenerator er heller ikke en pålitelig kunnskapskilde å bruke på forberedelsesdagen.