Brukarstøtte for prøver og eksamen

Her finn du brukarstøtte for prøve- og eksamenstenesta. Tenesta er laga for fylkeskommunen, statsforvaltarar, nemndmedlemmer og oppgåveutviklarar.

Kva treng du help til?

Viss ein kandidat har tekniske problem under eksamen må eit skjema fyllast ut med ei skildring av problemet.