FagkodeFagForberedelse/eksamen
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
REA3005 Fysikk 25t eksamen
SAM3006 Markedsføring og ledelse 2Forberedelsesdag
MEL3005 Tverrfaglig eksamenForberedelsesdag
EMO3002 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
SAM3026 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
SAM3016 SosialkunnskapForberedelsesdag
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
SAM3023 Rettslære 2Forberedelsesdag
HEI3002 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
BMF3002 BørsemakerfagetForberedelsesdag
SAM3051 SosialkunnskapForberedelsesdag
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfagetForberedelsesdag
ELE2003 Data- og elektronikksystemer4t eksamen
REI2007 Økonomi og ressursforvaltning4t eksamen
HEA2003 Yrkesutøvelse4t eksamen
RLV2003 Etablering og drift4t eksamen
SSS2003 Økonomi og administrasjon4t eksamen
HUD2003 Yrkesutøvelse4t eksamen
IMS2003 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
HHO2003 Hest og hestehold4t eksamen
GAN3004 Gartnerbedriften4t eksamen
AKV2003 Oppdrett og miljø4t eksamen
MUS2007 Musikk i perspektiv 25t eksamen
IND2003 Produksjon og styring4t eksamen
FOT2003 Yrkesutøvelse4t eksamen
PIN2003 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
DDU2003 Design og næring4t eksamen
MFG2003 Bransje, fag og miljø4t eksamen
RFG2003 Servering, bransje og miljø4t eksamen
DAN2008 Dans i perspektiv 25t eksamen
MEL3004 Organisasjon og ledelse4t eksamen
MAR2007 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
ISF2003 Virksomhetsstøtte4t eksamen
MED2003 Medieproduksjon4t eksamen
BUA2003 Yrkesutøvelse4t eksamen
AMB2003 Ambulanseoperative emner4t eksamen
DRA2005 Teater i perspektiv 15t eksamen
MUS3001 Musikk fordypning 15t eksamen
NAB3006 Næringsdrift i naturbruk4t eksamen
BRT2003 HMS og kvalitet4t eksamen
KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
HES2003 Yrkesutøvelse4t eksamen
LBR3006 Økologisk landbruk 14t eksamen
AMM3006 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
BUA2007 Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag4t eksamen
HEA2007 Yrkesliv i helsearbeiderfag4t eksamen
AKV2006 Biologi og miljø4t eksamen
AMB2007 Yrkesliv i ambulansefag4t eksamen
BRT2007 Boring4t eksamen
DRA2014 Teater i perspektiv 15t eksamen
MUS3006 Musikk fordypning 15t eksamen
FOT2007 Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk4t eksamen
HES2007 Yrkesliv i helseservicefag4t eksamen
HUD2007 Yrkesliv i hudpleiefaget4t eksamen
ITK2003 Utvikling4t eksamen
KPL2003 Analyse, dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KVV2003 Ventilasjonsteknikk4t eksamen
MED2007 Design og visualisering4t eksamen
REI2011 Økonomi og ressursforvaltning4t eksamen
RLF2003 Varmeteknikk4t eksamen
SRL2003 Kultur og kommunikasjon4t eksamen
SSH2003 Kommunikasjon og yrkesutøvelse4t eksamen
TMF2003 Materialegenskaper, varmeisolering og tetting4t eksamen
TOL2003 Bransjelære4t eksamen