Administrasjonsportalen for Elevundersøkelsen er åpen for skolene for påmelding og gjennomføring i klasserommene