1. september er fristen for barnehage- og skoleeiere til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet for høstsemesteret 2024.

Dette gjelder disse ordningene: