FagkodeFagForberedelse/eksamen
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
ENG1005 Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram5t eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
SSR1003 Kultur og samhandling4t eksamen
HSE3001 Helsefremmande arbeid4t eksamen
MUS3003 Musikk fordypning 25t eksamen
MDE3001 Design4t eksamen
GAN3001 Planteproduksjon4t eksamen
APO3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DRA2007 Teater i perspektiv 25t eksamen
PST3001 Pianostemming4t eksamen
HSF1008 Yrkesliv i helse- og oppvekstfag4t eksamen
NAB3001 Naturforvaltning4t eksamen
IKM1003 Konseptutvikling og programmering4t eksamen
UTS3001 Utstillingsarbeid4t eksamen
HUD3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DAT3001 System og infrastruktur4t eksamen
TAN3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
AUT3001 Automatiseringssystemer4t eksamen
INT3001 Interiørarbeid4t eksamen
MEL3001 Elenergisystemer4t eksamen
TIP1008 Produktivitet og kvalitetsstyring4t eksamen
BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk5t eksamen
TAN3005 Smittevern, tannanatomi og fysiologi4t eksamen
LBR3009 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
HUD3005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DRA2016 Teater i perspektiv 25t eksamen
EKD3001 Produksjon og konseptutvikling4t eksamen
AUT3005 Automatiseringssystemer4t eksamen
MEL3006 Elenergi4t eksamen
NAB3007 Naturforvaltning4t eksamen
HSE3005 Helse og sykdom4t eksamen
INT3004 Prosess og prosjektering4t eksamen
APO3005 Helseveiledning i apotek4t eksamen
DAT3004 Installering og drift4t eksamen
MUS3008 Musikk fordypning 25t eksamen
FOT3005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen