FagkodeFagForberedelse/eksamen
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelse5t eksamen
MOK2010 Mediesamfunnet 35t eksamen
REA3046 Kjemi 25t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligcForberedelsesdag
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
TIP1006 Produksjon og tjenester4t eksamen
SSR1001 Forretningsdrift4t eksamen
FBI1001 Produktutvikling og produksjon4t eksamen
NAB1005 Naturbasert produksjon og tjenesteyting4t eksamen
IKM1001 Produksjon og historiefortelling4t eksamen
ELE1006 Elektroniske kretser og nettverk4t eksamen
BAT1005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
RMF1006 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
HSF1006 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DTH1001 Produktutvikling og skapende prosesser4t eksamen
BRT2007 Boring4t eksamen
DAN2015 Dans i perspektiv 15t eksamen
DAN2010 Grunntrening i dans 15t eksamen
DRA2014 Teater i perspektiv 15t eksamen
DRA2018 Drama og samfunn5t eksamen
MUS2014 Musikk i perspektiv 15t eksamen
MUS3006 Musikk fordypning 15t eksamen
MUS2010 Ergonomi og bevegelse 15t eksamen
DRA2010 Teater og bevegelse 15t eksamen
MAR2012 Skipstekniske tjenester4t eksamen
KEF1002 Kvensk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
KEF1102 Finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
IDR2026 Treningslære 15t eksamen