FagkodeFagForberedelse/eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3035 Økonomi og ledelse5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
MOK2003 Mediesamfunnet 35t eksamen
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
REA3012 Kjemi 25t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3002 Historie og filosofi 25t eksamen
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelse5t eksamen
MOK2010 Mediesamfunnet 35t eksamen
REA3046 Kjemi 25t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligcForberedelsesdag
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
AKT2004Administrasjon4t eksamen
AMK2004Planlegging og kommunikasjon4t eksamen
ANG2001Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2004Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner4t eksamen
AUT2004Automatiseringssystemer4t eksamen
BAK2001Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
BBF2004Produksjon4t eksamen
BLD2004Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon4t eksamen
BLK2004Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
BMF2004Produktutvikling og kvalitetssikring4t eksamen
BMO2001Dokumentasjon og kommunikasjon4t eksamen
DEL2004Elektroniske kretser og utstyr4t eksamen
DGH2004Gull- og sølvsmedhåndverk4t eksamen
DTR2004Produksjon4t eksamen
FFA2004Fartøy og redskaper4t eksamen
FRI2004Kommunikasjon, klipp og frisyreforming4t eksamen
HDF2001Dyrelære og aktivitet4t eksamen
IED2001Design, teknologi og produksjon4t eksamen
ITK2001Driftsstøtte4t eksamen
KEM2004Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
KJT2004Verkstedarbeid4t eksamen
KOS2001Råvare, produksjon, salg og service4t eksamen
KPL2001Produksjon og tjenester4t eksamen
KVV2001Elenergi og automatisering4t eksamen
LGA2010Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
MAR2013Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
MPR2001Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
OFT2004Forbehandling og påføring4t eksamen
REI2009Reindriftsbasert aktivitet og produksjon4t eksamen
RLF2001Bransjelære4t eksamen
SBR2004Skogsdrift og maskinlære4t eksamen
SME2004Smedhåndverk4t eksamen
SRL2001Forretningsdrift4t eksamen
SSH2001Sikkerhet4t eksamen
STH2001Design og produktutvikling4t eksamen
TMF2001Konstruksjoner og klimaskall4t eksamen
TOL2001Bransjeteknikk4t eksamen
TRT2004Tegning og materialvalg4t eksamen
UIM2004Produksjon og vedlikehold4t eksamen
DRF2001Operasjon og sikkerhet4t eksamen
LGA2004Produksjon, miljø og kvalitet4t eksamen