FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1280 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1282 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1288 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1287 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1270 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1267 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
LBR3013 Økonomi og driftsledelseForberedelsesdag
HEA2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BUA2005 Pedagogisk arbeid4t eksamen
AKT2005 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKV2005 Drift og produksjon4t eksamen
AMB2005 Ambulansemedisin4t eksamen
AMK2005 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
ANG2002 Anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2005 Grunnarbeider4t eksamen
AUT2005 Elenergisystemer4t eksamen
BAK2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
BBF2005 Materialer og konstruksjon4t eksamen
BLD2005 Produksjon og arbeidsliv4t eksamen
BLK2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
BMF2005 Produksjon4t eksamen
BMO2002 Betong og mur4t eksamen
DDU2005 Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv4t eksamen
DEL2005 Data- og informasjonsteknologi4t eksamen
DGH2005 Design og produktutvikling4t eksamen
DTR2005 Materialkunnskap4t eksamen
ELE2005 Elenergi og styresystemer4t eksamen
FFA2005 Fangst og kvalitet4t eksamen
FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
FRI2005 Hår, farge og strukturendring4t eksamen
HDF2002 Drift og entreprenørskap4t eksamen
HES2005 Helse og sykdom4t eksamen
HUD2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
IED2002 Kunde og kommunikasjon4t eksamen
ITK2002 Brukerstøtte4t eksamen
KEM2005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
KJT2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KOS2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
KPL2002 Kjemisk teknologi4t eksamen
KVV2002 Kulde- og varmepumpeteknikk4t eksamen
MED2005 Teknologi og produksjon4t eksamen
MPR2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
OFT2005 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet4t eksamen
PIN2005 Teknologi4t eksamen
REI2010 Reinen og dens naturmiljø4t eksamen
RLF2002 Sanitærteknikk4t eksamen
SBR2005 Skogskjøtsel, klima og næring4t eksamen
SME2005 Design og produktutvikling4t eksamen
SRL2002 Innovasjon og markedsføring4t eksamen
SSH2002 Administrasjon og bærekraftig drift4t eksamen
STH2002 Produksjon og materialer4t eksamen
TMF2002 Vinduer, dører og innvendig arbeid4t eksamen
TOL2002 Transport, logistikk og løfteoperasjoner4t eksamen
TRT2005 Produksjon4t eksamen
UIM2005 Produktutvikling4t eksamen
DRF2002 Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data4t eksamen