FagkodeFagForberedelse/eksamen
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3005 Tverrfaglig eksamenForberedelsesdag
EMO3002 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
HEI3002 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
BMF3002 BørsemakerfagetForberedelsesdag
SAM3051 SosialkunnskapForberedelsesdag
SAM3046 Markedsføring og ledelse 2Forberedelsesdag
SAM3058 Rettslære 2Forberedelsesdag
SAM3061 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
REA3039 Fysikk 25t eksamen
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
EMO3103 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
HEI3103 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3103 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
BMF3103 Børsemakerfaget, skriftligForberedelsesdag
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfagetForberedelsesdag
EKD3002 Bedriftskultur og markedsføringForberedelsesdag
SAS2002 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2011 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2020 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag