Åpen for påmelding i PAS – prøver, 12. september - 27. oktober 2022.

Generell info om kartleggingsprøver