FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
NOR1271 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1268 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1032 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1041 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1050 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1052 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1054 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1056 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc5t eksamen
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
AKT2004 Administrasjon4t eksamen
AMK2004 Planlegging og kommunikasjon4t eksamen
ANG2001 Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2004 Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner4t eksamen
AUT2004 Automatiseringssystemer4t eksamen
BAK2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
BBF2004 Produksjon4t eksamen
BLD2004 Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon4t eksamen
BLK2004 Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
BMF2004 Produktutvikling og kvalitetssikring4t eksamen
BMO2001 Dokumentasjon og kommunikasjon4t eksamen
DEL2004 Elektroniske kretser og utstyr4t eksamen
DGH2004 Gull- og sølvsmedhåndverk4t eksamen
DTR2004 Produksjon4t eksamen
FFA2004 Fartøy og redskaper4t eksamen
FRI2004 Kommunikasjon, klipp og frisyreforming4t eksamen
HDF2001 Dyrelære og aktivitet4t eksamen
IED2001 Design, teknologi og produksjon4t eksamen
ITK2001 Driftsstøtte4t eksamen
KEM2004 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
KJT2004 Verkstedarbeid4t eksamen
KOS2001 Råvare, produksjon, salg og service4t eksamen
KPL2001 Produksjon og tjenester4t eksamen
KVV2001 Elenergi og automatisering4t eksamen
LGA2010 Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
MAR2013 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
MPR2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
OFT2004 Forbehandling og påføring4t eksamen
REI2009 Reindriftsbasert aktivitet og produksjon4t eksamen
RLF2001 Bransjelære4t eksamen
SBR2004 Skogsdrift og maskinlære4t eksamen
SME2004 Smedhåndverk4t eksamen
SRL2001 Forretningsdrift4t eksamen
SSH2001 Sikkerhet4t eksamen
STH2001 Design og produktutvikling4t eksamen
TMF2001 Konstruksjoner og klimaskall4t eksamen
TOL2001 Bransjeteknikk4t eksamen
TRT2004 Tegning og materialvalg4t eksamen
UIM2004 Produksjon og vedlikehold4t eksamen
DRF2001 Operasjon og sikkerhet4t eksamen