FagkodeFagForberedelse/eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
EOP3030 EnergioperatørfagetForberedelsesdag
ELE3030 ElektrikerfagetForberedelsesdag
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3030 Maritim elektrikerfagetForberedelsesdag
EMO3030 EnergimontørfagetForberedelsesdag
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3030 HeismontørfagetForberedelsesdag
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SAM3055 Politikk og menneskerettigheterForberedelsesdag
MAT1023 Matematikk 2P5t eksamen
SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2Forberedelsesdag
SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3Forberedelsesdag
SPR3039 Reiseliv og språk 2Forberedelsesdag
MAT1151 Matematikk 2P-Y5t eksamen
ELE2102 Elenergi og ekomForberedelsesdag
BMF2102 BørsemakerForberedelsesdag
SIG3030 SignalmontørfagetForberedelsesdag
MEL3104 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag