FagkodeFagForberedelse/eksamen
SFS1007 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1039 Norsk for hørselshemmede, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SFS1065 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1259 Norsk for hørselshemmede, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1015 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprograme, skriftlig5t eksamen
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1023 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1232 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1057 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1073 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1212 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
IMS2001 Produktutvikling og produksjon4t eksamen
HUD2001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
RFG2001 Råvarer og produksjon4t eksamen
ANL2001 Produksjon4t eksamen
BLK2001 Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
DAN2001 Grunntrening i dans 15t eksamen
IND2001 Produksjonsforberedelse4t eksamen
IUD2001 Produksjon4t eksamen
LGA2001 Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
PST2001 Pianostemming4t eksamen
AKT2001 Aktiviseringsfag4t eksamen
TRL2001 Bransjeteknikk4t eksamen
UIM2001 Produksjon og vedlikehold4t eksamen
DTE2001 Produksjon og materialer4t eksamen
AMB2001 Grunnleggende helsefag4t eksamen
MAR2005 Drift og operasjon4t eksamen
SME2001 Smedhåndverk4t eksamen
ELE2001 Elenergisystemer4t eksamen
TRT2001 Produksjon4t eksamen
REI2005 Reindriftsbasert produksjon4t eksamen
HES2001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
HHO2001 Stalldrift4t eksamen
BBF2001 Produksjon4t eksamen
KEM2001 Produksjon4t eksamen
BMF2001 Produksjon4t eksamen
RLV2001 Vertskapsrollen4t eksamen
DTR2001 Produksjon4t eksamen
AUT2001 Automatiseringssystemer4t eksamen
AMK2001 Feilsøking og reparasjon4t eksamen
DGH2001 Gullsmedhåndverk4t eksamen
KVT2001 Kulde- og varmepumpesystemer4t eksamen
AKV2001 Drift og produksjon4t eksamen
DDU2001 Kulturforståelse4t eksamen
SBR2001 Skogskjøtsel, utmark og bedrift4t eksamen
FRI2001 Produksjon4t eksamen
FOT2001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
MFG2001 Råvarer, produksjon og kvalitet4t eksamen
ADI2001 Nyanlegg4t eksamen
BUA2001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
HEA2001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BLD2001 Produksjon4t eksamen
KJP2001 Produksjon og vedlikehold4t eksamen
MUS2001 Ergonomi og bevegelse 15t eksamen
PIN2001 Produksjon4t eksamen
MED2001 Mediekommunikasjon4t eksamen
LAB2001 Laboratoriearbeid4t eksamen
FFA2001 Drift av fartøy4t eksamen
ISF2001 Drift og vedlikehold4t eksamen
DEL2001 Data- og elektronikksystemer4t eksamen
KJT2001 Verkstedarbeid4t eksamen
BYG2001 Produksjon4t eksamen
OFT2001 Produksjon4t eksamen
SSS2001 Markedsføring og salg4t eksamen
HEA2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BUA2005 Pedagogisk arbeid4t eksamen
AKT2005 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKV2005 Drift og produksjon4t eksamen
AMB2005 Ambulansemedisin4t eksamen
AMK2004 Planlegging og kommunikasjon4t eksamen
ANG2001 Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2005 Grunnarbeider4t eksamen
AUT2004 Automatiseringssystemer4t eksamen
BAK2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
BBF2004 Produksjon4t eksamen
BLD2005 Produksjon og arbeidsliv4t eksamen
BLK2004 Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
BMF2004 Produktutvikling og kvalitetssikring4t eksamen
BMO2001 Dokumentasjon og kommunikasjon4t eksamen
DAN2010 Grunntrening i dans 15t eksamen
DDU2005 Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv4t eksamen
DEL2004 Elektroniske kretser og utstyr4t eksamen
DGH2004 Gull- og sølvsmedhåndverk4t eksamen
DTR2005 Materialkunnskap4t eksamen
ELE2005 Elenergi og styresystemer4t eksamen
FFA2005 Fangst og kvalitet4t eksamen
FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
FRI2004 Kommunikasjon, klipp og frisyreforming4t eksamen
HDF2001 Dyrelære og aktivitet4t eksamen
HES2005 Helse og sykdom4t eksamen
HUD2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
IED2001 Design, teknologi og produksjon4t eksamen
ITK2001 Driftsstøtte4t eksamen
KEM2004 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
KJT2004 Verkstedarbeid4t eksamen
KOS2001 Råvare, produksjon, salg og service4t eksamen
KPL2001 Produksjon og tjenester4t eksamen
KVV2001 Elenergi og automatisering4t eksamen
LGA2010 Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
MED2005 Teknologi og produksjon4t eksamen
MPR2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
OFT2004 Forbehandling og påføring4t eksamen
PIN2005 Teknologi4t eksamen
REI2009 Reindriftsbasert aktivitet og produksjon4t eksamen
RLF2001 Bransjelære4t eksamen
SBR2004 Skogsdrift og maskinlære4t eksamen
SME2004 Smedhåndverk4t eksamen
SRL2001 Forretningsdrift4t eksamen
SSH2001 Sikkerhet4t eksamen
STH2001 Design og produktutvikling4t eksamen
TMF2001 Konstruksjoner og klimaskall4t eksamen
TOL2001 Bransjeteknikk4t eksamen
TRT2004 Tegning og materialvalg4t eksamen
UIM2004 Produksjon og vedlikehold4t eksamen