FagkodeFagForberedelse/eksamen
FSP6609 Kurdisk (kurmanji) I4t eksamen
PSP6080 Kurdisk (kurmanji) nivå I4t eksamen
FSP6612 Kurdisk (kurmanji) II4t eksamen
PSP6082 Kurdisk (kurmanji) nivå II4t eksamen
PSP6084 Kurdisk (kurmanji) nivå III5t eksamen
SAM3068 ØkonomistyringForberedelsesdag
REA3056 Matematikk R15t eksamen
REA3060 Matematikk S15t eksamen
SPR3029 Engelsk 15t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 2Forberedelsesdag
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2Forberedelsesdag
SAM3070 Økonomi og ledelseForberedelsesdag
MOK2010 Mediesamfunnet 3Forberedelsesdag
IDR2027 Treningslære 25t eksamen
SPR3031 Engelsk 25t eksamen
DAN2015 Dans i perspektiv 1Forberedelsesdag
DRA2014 Teater i perspektiv 1Forberedelsesdag
DRA2018 Drama og samfunnForberedelsesdag
MUS2014 Musikk i perspektiv 1Forberedelsesdag
MUS3006 Musikk fordypning 1Forberedelsesdag