Administrasjonsportalen for Elevundersøkelsen er åpen for skoleeiere, for bestilling av tilleggsspørsmål.