FagkodeFagForberedelse/eksamen
EOP3030 Energioperatørfaget5t eksamen
BRO3102 Brønn- og borefaget, skriftlig5t eksamen
SIK3102 Sikkerhetsfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4030 Automatiseringsfaget5t eksamen
ELE3030 Elektrikerfaget5t eksamen
AVI4003 Avionikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
RLF3102 Rørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
BAN3102 Banemontørfaget, skriftlig5t eksamen
TAV3102 Tavlemontørfaget5t eksamen
MAL3102 Malerfaget, skriftlig5t eksamen
TBY3102 Trevare- og bygginnredningsfaget, skriftlig5t eksamen
RHO3102 Renholdsoperatørfaget, skriftlig5t eksamen
FSY4003 Flysystemmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
STI3102 Stillasbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4003 Dataelektronikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
KUL3102 Kulde- og varmepumpemontørfaget, skriftlig5t eksamen
FTG3102 Fotograffaget, skriftlig5t eksamen
RES3102 Resepsjonsfaget, skriftlig5t eksamen
STE3102 Steinfaget , skriftlig5t eksamen
TEL3030 Telekommunikasjonsmontørfaget5t eksamen
AMM3003 Anleggsmaskinmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
FST4003 Flystrukturmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
TLF3102 Trelastfaget, skriftlig5t eksamen
IMF3102 Industrimalerfaget, skriftlig5t eksamen
FSY4030 Flysystemmekanikerfaget5t eksamen
VIK3102 Viklerfaget5t eksamen
LIM3102 Limtreproduksjonsfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidat5t eksamen
TAK3102 Tak- og membrantekkerfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
AMM3030 Anleggsmaskinmekanikerfaget5t eksamen
ANG3102 Anleggsgartnerfaget, skriftlig5t eksamen
AVI4030 Avionikerfaget5t eksamen
TMF3102 Tømrerfaget, skriftlig5t eksamen
BMF3030 Børsemakerfaget5t eksamen
ASF3102 Asfaltfaget, skriftlig5t eksamen
FMO4003 Flymotormekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
VOA3102 Vei- og anleggsfaget, skriftlig5t eksamen
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
BET3102 Betongfaget, skriftlig5t eksamen
FUO3102 Fjernstyrte undervannsoperasjoner5t eksamen
ISO3102 Isolatørfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3003 Telekommunikasjonsmontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
MEL3030 Maritim elektrikerfaget5t eksamen
BMF3003 Børsemakerfaget - praksiskandidat5t eksamen
GLA3102 Glassfaget, skriftlig5t eksamen
PRO3102 Produksjonselektronikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
RLV3102 Reiselivsfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3030 Energimontørfaget5t eksamen
FST4030 Flystrukturmekanikerfaget5t eksamen
TOG3102 Togelektrikerfaget5t eksamen
BDR3102 Byggdrifterfaget, skriftlig5t eksamen
FMO4030 Flymotormekanikerfaget5t eksamen
YRK3102 Yrkessjåførfaget, skriftlig5t eksamen
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidat5t eksamen
MUR3102 Murerfaget, skriftlig5t eksamen
LOG3102 Logistikkfaget, skriftlig5t eksamen
ERF3102 Elektroreparatørfaget5t eksamen
HEI3030 Heismontørfaget5t eksamen
ISF3102 IKT-servicefaget, skriftlig5t eksamen
MGR3102 Mediegrafikerfaget, skriftlig5t eksamen
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
AMF3102 Anleggsmaskinførerfaget, skriftlig5t eksamen
FEI3102 Feierfaget , skriftlig5t eksamen
FJE3102 Fjell- og bergverksfaget, skriftlig5t eksamen
SAM3055 Politikk og menneskerettigheter5t eksamen
ARL3103 Anleggsrørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
VOV3103 Veidrift- og veivedlikeholdsfaget, skriftlig5t eksamen
AMK2102 Arbeidsmaskiner5t eksamen
BFB3103 Brannforebyggerfaget- skriftlig5t eksamen
DEL2102 Datateknologi og elektronikk5t eksamen
KVP3103 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
MFF3103 Murer- og flisleggerfaget, skriftlig5t eksamen
MOT3103 Maler- og overflateteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
PRO3103 Produksjonselektronikerfaget, skriftlig5t eksamen
SPR3034 Kommunikasjon og kultur 25t eksamen
SPR3036 Kommunikasjon og kultur 35t eksamen
SPR3039 Reiseliv og språk 25t eksamen
AMF3103 Anleggsmaskinførerfaget, skriftlig5t eksamen
ANG3103 Anleggsgartnerfaget, skriftlig5t eksamen
ASF3103 Asfaltfaget, skriftlig5t eksamen
BAN3103 Banemontørfaget, skriftlig5t eksamen
BDR3103 Byggdrifterfaget, skriftlig5t eksamen
BET3103 Betongfaget, skriftlig5t eksamen
BRO3103 Brønn- og borefaget, skriftlig5t eksamen
GLA3103 Glassfaget, skriftlig5t eksamen
IMF3103 Industrimalerfaget, skriftlig5t eksamen
ISL3103 Isolatørfaget, skriftlig5t eksamen
LOG3103 Logistikkfaget, skriftlig5t eksamen
RLF3103 Rørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
RLV3103 Reiselivsfaget, skriftlig5t eksamen
ROF3103 Renholdsoperatørfaget - skriftlig5t eksamen
SIK3103 Sikkerhetsfaget, skriftlig5t eksamen
STE3103 Steinfaget , skriftlig5t eksamen
TAK3103 Tak- og membrantekkerfaget, skriftlig5t eksamen
TAV3103 Tavlemontørfaget5t eksamen
TMF3103 Tømrerfaget, skriftlig5t eksamen
TOG3103 Togelektrikerfaget5t eksamen
VBL3103 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, skriftlig5t eksamen
VIK3103 Viklerfaget5t eksamen
VOA3103 Vei- og anleggsfaget, skriftlig5t eksamen
YRK3103 Yrkessjåførfaget, skriftlig5t eksamen
FJE3103 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde fjellsikring, skriftlig5t eksamen
FJE3104 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde knuseverk, skriftlig5t eksamen
FJE3105 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde bergsprenging, skriftlig5t eksamen
TLT3103 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde høvellastproduksjon, skriftlig5t eksamen
TLT3104 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde skurlastproduksjon, skriftlig5t eksamen
TLT3105 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde konstruksjonlimtre, skriftlig5t eksamen
TLT3106 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde limtreplater og komponenter, skriftlig5t eksamen
SNE3103 Snekkerfaget, fordypningsområde innredning, skriftlig5t eksamen
SNE3104 Snekkerfaget, fordypningsområde dør og vindu, skriftlig5t eksamen
SNE3105 Snekkerfaget, fordypningsområde trapp, skriftlig5t eksamen
FUO3103 Fjernstyrte undervannsoperasjoner5t eksamen
ERF3103 Elektroreparatørfaget5t eksamen
ELE2102 Elenergi og ekom5t eksamen
BMF2102 Børsemaker5t eksamen
AUT2102 Automatisering5t eksamen
BYM3103 Byggmontasjefaget - skriftlig5t eksamen
SBF3103 Stillasbyggerfaget - skriftlig5t eksamen
SIG3030 Signalmontørfaget5t eksamen
KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget, skriftlig5t eksamen
VBL3102 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4030 Dataelektronikerfaget5t eksamen
FMF3103 Fundamenteringsfaget, skriftlig5t eksamen
MEL3104 Maritim elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
DRF3103 Droneoperatørfaget, skriftlig5t eksamen