Tilsyn med private skoler

Udir fører tilsyn med privatskoler (tidligere friskoler) og andre private skoler. Vi kontrollerer at skolene følger kravene i regelverket. Dette gjør vi for å sikre at alle elever får den opplæringen de har rett på.

Det er skolens styre som har ansvaret for at skolen følger regelverket. Når vi avdekker brudd på regelverket, får skolen mulighet til å rette opp feilene og vise at de endrer sin praksis.

Metodehåndboken beskriver rammene for hvordan et tilsyn skal gjennomføres.

Vi publiserer rapporter fra alle pågående og ferdige tilsyn. Du kan søke på en skole, og følge gangen i tilsynet fra åpningen og til sluttrapporten. 

Utdanningsdirektoratets tilsynsrapporter

Hvilke skoler åpner vi tilsyn med?

Det er verken mulig eller ønskelig å føre tilsyn med alle skoler hvert år. Når vi velger ut hvilke skoler vi skal føre tilsyn med, baserer vi oss på følgende:

Risikovurdering

Vi baserer oss på en risikovurdering når vi velger ut skoler, temaer og tidspunktet for tilsyn. Vi vurderer hvor sannsynlig det er for at skolene bryter regelverket. I tillegg vurderer vi konsekvensen av et mulig brudd. Noen brudd på regelverket kan føre til store konsekvenser. For eksempel kan konsekvensene av at en skole ikke oppfyller rettighetene til sårbare grupper være svært alvorlig. Samlet sett sørger risikovurderingene for at vi bruker tilsynsressursene våre der de trengs mest.

Stikkprøvekontroll

Våre tilsyn skal være en målrettet stikkprøvekontroll, og vi velger ut skoler og temaer ut ifra den risikoen vi ser. Selv om det er en risiko for at en skole ikke følger regelverket, vil vi ikke automatisk åpne tilsyn med skolen. Dette kan skyldes at situasjonen blir fulgt opp på andre måter, for eksempel ved at en elev har en individuell klagerett, eller at vi prioriterer andre skoler eller temaer der risikoen er høyere.

Oppsummering av tilsyn

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra våre tilsyn med privatskolene.

Oppsummering av funn fra tilsyn i 2022