Rapport, Felles nasjonalt tilsyn – 2014- 2017

I perioden 2014 - 2017 ble det gjennomført til sammen 621 tilsyn på offentlige og private skoler.

Målet med tilsynene er at skolene skal kunne forbedre sin praksis

Vi har gjennomført felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i perioden 2014-2017. 

Temaene i perioden 2014–2017 var skolens arbeid med:

  • elevenes utbytte av opplæringen
  • skolebasert vurdering
  • forvaltningskompetanse

I tillegg undersøkte tilsynet skoleeierens forsvarlige system, som skal være egnet til å vurdere og følge opp at skolene etterlever regelverket.

Vi finner få brudd på regelverket på den enkelte skole, men vi finner brudd på regelverket i nesten alle tilsyn.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!