Tilsyn med offentlige og private barnehager

Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Udir har ansvaret for det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022. Begge skal sørge for at barnehagene følger regelverket. 

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 overtar vi ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Alle barnehagene må følge reglene i barnehageloven. Det er barnehageeieren som er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager, og statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen

Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører sine oppgaver etter regelverket. Selv om statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, er det ofte nødvendig å innhente informasjon fra private og kommunale barnehageeiere. Det betyr at barnehagene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehageeier. 

Metodehåndboken beskriver hvordan tilsyn skal gjennomføres. 

Statsforvalterne og Udir fører felles nasjonalt tilsyn. Sammen velger vi ut noen temaer som er felles for tilsynene. Tilsynsperioden går over fire år. 

For barnehager fører vi nå tilsyn med disse temaene: 

  • barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn
  • barnehagemyndighetens godkjenning av barnehager og familiebarnehager
  • spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging

Oppsummering av tilsyn

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra statsforvalternes tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet. 

Oppsummering av statsforvalternes (tidligere fylkesmennenes) tilsyn. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!