Tilsyn med offentlige og private barnehager

Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Udir har ansvaret for det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022. Begge skal sørge for at barnehagene følger regelverket. 

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 overtar vi ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Alle barnehagene må følge reglene i barnehageloven. Det er barnehageeieren som er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager, og statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen

Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører sine oppgaver etter regelverket. Selv om statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, er det ofte nødvendig å innhente informasjon fra private og kommunale barnehageeiere. Det betyr at barnehagene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehageeier. 

Metodehåndboken beskriver hvordan tilsyn skal gjennomføres. 

Statsforvalterne og Udir fører felles nasjonalt tilsyn. Sammen velger vi ut noen temaer som er felles for tilsynene. Tilsynsperioden går over fire år.

Per i dag har vi ingen tema på barnehageområdet som inngår i det felles nasjonale tilsynet for perioden 2022-2025. Vi vil årlig, og i samarbeid med statsforvalterne, vurdere om vi skal utvide det felles nasjonale tilsynet med nye temaer.

I januar 2022 opprettet vi en arbeidsgruppe sammen med statsforvalterne som skal utarbeide nye tilsynsopplegg på barnehageområdet. Disse kan bli en del av det felles nasjonale tilsynet i løpet av perioden.

Felles nasjonalt tilsyn for perioden 2018-2021

  • barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn
  • barnehagemyndighetens godkjenning av barnehager og familiebarnehager
  • spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging

Oppsummering av tilsyn med barnehager

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra statsforvalternes tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet. 

Oppsummering av tilsyn med barnehager i 2021

Oppsummering av statsforvalternes tilsyn med barnehager og skoler 2016-2020 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!