Tilsyn med offentlige og private barnehager

Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Udir har ansvaret for det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022. Begge skal sørge for at barnehagene følger regelverket. 

Alle barnehagene må følge reglene i barnehageloven. Det er barnehageeieren som er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket. Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager, og statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunen

Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører sine oppgaver etter regelverket. Selv om statsforvalteren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, er det ofte nødvendig å innhente informasjon fra private og kommunale barnehageeiere. Det betyr at barnehagene kan bli bedt om å bidra med skriftlig dokumentasjon og delta i intervjuer. I særlige tilfeller kan statsforvalteren føre tilsyn med den enkelte barnehageeier. 

Metodehåndboken beskriver hvordan statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn. 

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Oppsummering av tilsyn med barnehager

Hvert år oppsummerer vi noen av de viktigste funnene fra statsforvalternes tilsyn med de offentlige skolene og kommunen som barnehagemyndighet.