Viktige meldinger om eksamen

Her får du informasjon om viktige hendelser i eksamensperioden.