Påmelding til informasjonsteknologi 2, kinesisk, kantonesisk og serbisk

Når kandidater meldes på til en skriftlig eksamen etter LK20 i informasjonsteknologi 2, kinesisk, kantonesisk eller serbisk, skal de meldes på en eksamensvariant. Det er ikke mulig å melde på kandidater til den vanlige fagkoden for disse fagene.

 • For kinesisk er det to varianter, som viser om kandidaten vil se oppgavesettet med tradisjonelle (TRA) eller forenklede tegn (FOR).
 • For kantonesisk er det to varianter, som viser om kandidaten vil se oppgavesettet med tradisjonelle (TRA) eller forenklede tegn (FOR).
 • For serbisk er det to varianter, som viser om kandidaten vil se oppgavesettet med latinske (LAT) eller kyrilliske tegn (KYR).
 • For informasjonsteknologi er det fire varianter som viser hvilket programmeringsspråk kandidatene vil bruke i sin besvarelse. Selve oppgavesettet vil være likt for disse variantene. De er:
  • Python (PY)
  • JavaScript (JS)
  • C# (CS)
  • Diverse språk (DIV)

(Variantene for LK06-faget REA3015 er uendret fra tidligere år.)

Under står alle variantene som er tilgjengelige for disse LK20-fagene:

FagkodeVarianter
Kinesisk
FSP6289 - Kinesisk IFSP6289-FOR
FSP6289-TRA
PSP5862 - Kinesisk nivå IPSP5862-FOR
PSP5862-TRA
FSP6292 - Kinesisk IIFSP6292-FOR 
FSP6292-TRA
PSP5864 - Kinesisk nivå IIPSP5864-FOR
PSP5864-TRA
PSP5866 - Kinesisk nivå IIIPSP5866-FOR
PSP5866-TRA
FSP6296 - Kinesisk I+IIFSP6296-FOR
FSP6296-TRA
Kantonesisk
FSP6429 - Kantonesisk IFSP6429-FOR
FSP6429-TRA
PSP5970 - Kantonesisk nivå IPSP5970-FOR
PSP5970-TRA
FSP6432 - Kantonesisk IIFSP6432-FOR
FSP6432-TRA
PSP5972 - Kantonesisk nivå IIPSP5972-FOR
PSP5972-TRA
PSP5974 - Kantonesisk nivå IIIPSP5974-FOR
PSP5974-TRA
Serbisk
FSP6549 - Serbisk IFSP6549-LAT
FSP6549-KYR
PSP6044 - Serbisk nivå IPSP6044-LAT
PSP6044-KYR
FSP6552 - Serbisk IIFSP6552-LAT
FSP6552-KYR
PSP6046 - Serbisk nivå IIPSP6046-LAT
PSP6046-KYR
PSP6048 - Serbisk nivå IIIPSP6048-LAT
PSP6048-KYR
Informasjonsteknologi 2
REA3049 - Informasjonsteknologi 2REA3049-PY
REA3049-JS
REA3049-CS
REA3049-DIV