Sensurere eksamen

Her finner du informasjon som er relevant for deg som skal sensurere eksamensoppgaver. 

Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren har ansvaret for å oppnevne sensorer.

Datoer for eksamener og fellessensur

Filmer om sensur

Her kan du se to filmer om sensur. Den ene er om skriftlig eksamen med sentral sensur og den andre er om skriftlig eksamen med lokal sensur.

Skriftlig eksamen med sentral sensur

Skriftlig eksamen med lokal sensur

Vurdering av eksamen