Honorar, reiseregning, refusjon og satser

Slik leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett til Utdanningsdirektoratet.

Alle brukere må være registrert i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Utdanningsdirektoratet for å registrere deg som bruker.

Benytt DFØ sin infoside for veiledning og pålogging.

Veiledning og pålogging til Betalmeg (Selvbetjeningsportalen)

Hvilken sats skal jeg bruke?

  • Sitter du i en eksamens- eller prøvdnemnd eller har sensoroppgaver, skal du bruke satser for nemndarbeid.
  • Sitter du i et styre, råd eller utvalg, skal du bruke satser for utvalgsgodtgjøring.

Satser for nemndarbeid

Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid. Satsene inngår ikke i feriegrunnlaget, og er heller ikke pensjonsgivende ved Statens pensjonskasse.

Arbeid utført fra 1.5.2023:
kr 358,50 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2022:
kr 340,10 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2021:
kr 334,20 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.10.2020:
kr 329,40 (lønnstrinn 62)

Beregningsgrunnlaget er: Stillingskode 0966 lektor, årslønn i lønnstrinn 62 dividert med 1687,5 timer.

Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg

Derom du har en avtale med honorering iht. Statens Personalhåndbok pkt. 10.14.2 gjelder følgende satser. 

Arbeid utført i 2024

  • Leder i møter: kr 721 per time
  • Leder møteforberedelser: kr 545 per time
  • Øvrige medlemmer: kr 545 per time

Arbeid utført i 2023

  • Leder i møter: kr 685 per time
  • Leder møteforberedelser: kr 518 per time
  • Øvrige medlemmer: kr 518 per time

For de som ikke kan benytte Betalmeg

Har du ikke mulighet til å benytte Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) finner du skjema for reise, honorar for styrer, råd og utvalg, nemdarbeid og enkeltoppdrag nederst på siden

Skjemaene sendes til:

Utdanningsdirektoratet
v/xxxxxxx (din kontaktperson i Udir)
Postboks 9359 
Grønland 0135 Oslo

Du skal spesifisere timer med dato og klokkeslett.