Honorar, reiseregning, refusjon og satser

Slik leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett til Utdanningsdirektoratet.

Alle brukere må være registrert i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Utdanningsdirektoratet for å registrere deg som bruker.

Benytt DFØ sin infoside for veiledning og pålogging.

Veiledning og pålogging til Betalmeg (Selvbetjeningsportalen)

Hvilken sats skal jeg bruke?

  • Sitter du i en eksamens- eller prøvdnemnd eller har sensoroppgaver, skal du bruke satser for nemndarbeid.
  • Sitter du i et styre, råd eller utvalg, skal du bruke satser for utvalgsgodtgjøring.

Satser for nemndarbeid

Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid. Satsene inngår ikke i feriegrunnlaget, og er heller ikke pensjonsgivende ved Statens pensjonskasse.

Arbeid utført fra 01.05.2024:
kr. 429,70 pr time

Arbeid utført fra 1.5.2023:
kr 358,50 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2022:
kr 340,10 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2021:
kr 334,20 (lønnstrinn 62)

Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg

Derom du har en avtale med honorering iht. Statens Personalhåndbok pkt. 10.14.2 gjelder følgende satser. 

Arbeid utført i 2024

  • Leder i møter: kr 721 per time
  • Leder møteforberedelser: kr 545 per time
  • Øvrige medlemmer: kr 545 per time

Arbeid utført i 2023

  • Leder i møter: kr 685 per time
  • Leder møteforberedelser: kr 518 per time
  • Øvrige medlemmer: kr 518 per time

For de som ikke kan benytte Betalmeg

Har du ikke mulighet til å benytte Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) finner du skjema for reise, honorar for styrer, råd og utvalg, nemdarbeid og enkeltoppdrag nederst på siden

Skjemaene sendes til:

Utdanningsdirektoratet
v/xxxxxxx (din kontaktperson i Udir)
Postboks 9359 
Grønland 0135 Oslo

Du skal spesifisere timer med dato og klokkeslett.