Tjenestevei for skole og barnehage

Forvaltningen i Norge er organisert slik at spørsmål og problemer skal løses på lavest mulig nivå. 

Hensikten er at alle skal ha høy kompetanse på fagfelt de jobber med, uansett hvor i systemet de jobber. Dersom det ene forvaltningsnivået ikke kan løse problemstillingen kan de ta kontakt med nivået over for veiledning.

Forvaltningsnivåer i opplæringssektoren

  • Skole/ barnehage
  • Kommune/fylkeskommune
  • Statsforvalter
  • Utdanningsdirektoratet
Har du spørsmål eller et problem
Jeg er:Ta kontakt med:
Elev/forelderSkolen/ barnehagen
LærerSkolen/ barnehagen

Skoleleder (grunnskole) og barnehageleder 

Kommunen
Skoleleder (videregående)Fylkeskommunen

Skoleeier (kommune og fylkeskommune)

Statsforvalteren

Privat barnehage

Kommunen

Privat skole (grunnskole)

Kommunen
Privat skole (videregående)Fylkeskommunen

Statsforvalteren

Utdanningsdirektoratet