Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner  som ønsker å jobbe med trygt og godt barnehage- og skolemiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning.

Overordnet mål for prosjektet er å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Barnehager, skoler og kommuner som er med i prosjektet får veiledning av et team bestående av personer fra et fagmiljø og erfarne personer fra barnehage- og skole. Veiledningen tar utgangspunkt i lokale behov og utfordringer. Å skape sammenheng med andre kompetanseutviklingstiltak er sentralt.

Deltakerne samles til faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale og lokale fagdager hvert semester. Fagdagene følges opp med veiledning og mellomarbeid i hver barnehage og skole. Veiledningen varer i to skoleår.

Deltakerne jobber med temaer som hvordan man kan fremme og utvikle et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, hvordan man kan forebygge, avdekke og håndtere mistrivsel og krenkelser. Regelverkskompetanse, organisasjonsutvikling, ledelse og positive barnehage- og skolekulturer er også viktig tematikk.

Involvering av barn, elever og foreldre er avgjørende for å lykkes i arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Les mer om Læringsmiljøprosjektet

Evaluering av læringsmiljøprosjektet