Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med inkluderende læringsmiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning.

Overordnet mål for prosjektet er å sikre trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Barnehager, skoler og kommuner som er med i prosjektet får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale fagdager hvert semester. Veiledningen varer i to skoleår.

Deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mistrivsel og krenkelser, regelverk, ledelse, organisasjonsutvikling og barnehage- og skolekultur.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Les mer om læringsmiljøprosjektet hos Læringsmiljøsenteret.

Evaluering av læringsmiljøprosjektet