Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-10 Formidling av voksne

Fylkeskommunen kan også formidle voksne med rett til videregående opplæring. Eventuell opplæring i bedrift for voksne vil reguleres likt som for andre lærlinger etter opplæringsloven kap.4. Dette følger av første avsnitt.

I andre avsnitt står det at der voksne inngår en kontrakt med en annen organisering etter § 6A-6 skal normalt opplæringen i skole organiseres etter opplæringsloven kap. 4A. Dette vil også være hovedregelen der voksne er tatt inn til et opplæringstilbud etter opplæringsloven § 4A-3. For voksne gjelder det ikke en 1. september-frist for formidling.