Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Kapittel 6A om formidling til læreplass

Kapittel 6A regulerer formidling til læreplass. Det er viktig å se reglene om inntak og formidling i sammenheng.