Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-1 Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat

Bestemmelsen regulerer formidling av læreplass og vilkårene for at en søker skal kunne formidles.

Første avsnitt fastsetter at kapitlet regulerer formidling av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater til opplæring i bedrift, etter opplæringsloven kap. 4.

I andre avsnitt er det fastsatt at den som skal formidles også skal tas inn til videregående opplæring etter kapittel 6. Formidling handler om hvilket opplæringstilbud søkeren som er tatt inn til for eksempel vg3 skal ha; skal det være i skole eller i bedrift. Inntak og formidling kan skje samtidig.

Tredje avsnitt gjelder for lærlinger. Det er fastsatt at reglene om opprykk til neste trinn ved inntak etter §§ 6-28 flg. også gjelder for den som skal formidles. Søkerne må være kvalifisert til opprykk til vg3 etter inntakskapitlet for å bli formidlet til opplæring i bedrift innenfor et programområde på vg3. Paragraf 6-37 åpner likevel for en individuell vurdering av søkere som ikke oppfyller vilkårene i § 6-28. For de som søker om formidling tidligere på året, gjøres formidlingen og inntaket under forutsetning av at søkeren vil oppfylle vilkårene. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for denne vurderingen.

Fjerde avsnitt gjelder formidling av lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det følger her at søkere til læreplass som lærekandidat må ha bestått sitt opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse for å bli formidlet til opplæring i bedrift på neste nivå. Søkere som har gjennomført, men ikke bestått på vg1 eller vg2 kan søke formidling som praksisbrevkandidat eller lærekandidat. Det er fylkeskommunens ansvar å vurdere om søkeren oppfyller vilkårene.