Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

Bestemmelsen fastsetter at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om formidling.

Den lokale forskriften må etter første avsnitt være innenfor rammene som er fastsatt i opplæringsloven med forskrifter og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII. Den lokale forskriften om inntak etter § 6-2 og den lokale forskriften om formidling kan reguleres i den samme forskriften. For mer om reglene for fastsettelse av lokal forskrift viser vi til merknad til § 6-2.