Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-12  Inntak til landslinjer

Bestemmelsen regulerer inntak til landslinjer. Fellesbestemmelsene i del 1 gjelder også for inntak til landslinjer. Søknader til landslinjer sendes til den fylkeskommunen som søkeren er folkeregistrert i. Fylkeskommunene bør regulere inntak til landslinjer mer utfyllende i de lokale forskriftene. Dette gjelder både for fylkeskommuner som har ansvaret for landslinjer og de som ikke har det.