Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Del 1 – Kapittel 6 Inntak til videregående opplæring, felles bestemmelser