Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-27 Deltidselever til vg1

Bestemmelsen regulerer inntak av deltidselever til vg1, og det er fastsatt at deltidselever skal tas inn til vg1 etter fulltidselever. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med §§ 6-5 og § 6-39 som regulerer inntak av deltidselever til vg2 og vg3. Deltidselever vil tas inn der fylkeskommunen har ledig kapasitet. Disse søkerne må behandles individuelt.

Det er presisert i bestemmelsen at søkere som allerede har bestått et fag, dvs. har sluttvurdering med karakteren 2 eller bedre, ikke skal tas inn som deltidselev i dette faget. Dersom disse søkerne ønsker å forbedre en sluttvurdering, så må de melde seg til eksamen som privatist, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-24. Det følger også av forskrift til opplæringsloven § 3-14 siste avsnitt hvor det er fastsatt et par unntak fra denne hovedregelen. Fylkeskommunen kan også ta inn søkere som har fått karakteren 1 i et fag, dersom de har ledig kapasitet.