Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-38 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Bestemmelsen tilsvarer § 6-25 ved inntak til vg1. Vi viser derfor til merknad til § 6-25.