Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Del III. Inntak til vg2 og vg3