Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Del VI. Inntak av voksne med og uten rett til videregående opplæring