Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-44 Særskilt om inntak til noen statlige videregående skoler

Bestemmelsen regulerer inntak til to statlige samiske skoler og til statens skoler med utdanningsprogram for naturbruk.

Det følger av § 6-1 at bestemmelsene om inntak i kapitlet gjelder så langt de passer for disse skolene. Det er særlig de felles bestemmelsene i § 6-1 til 6-12 som er aktuelle. Vi viser også til § 6-2 siste avsnitt hvor det er fastsatt at fylkeskommunenes lokale forskrifter skal regulere inntak til disse skolene. Dette gjelder også for andre fylkeskommuner enn Troms og Finnmark og Innlandet, som ikke har statlige skoler i fylket.