Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-26 Søkere uten vurdering med karakter i halvparten av fagene

Denne bestemmelsen er det siste grunnlaget som fulltidselever tas inn etter.

Vilkår

Det er fastsatt i første avsnitt at søkere som på vitnemålet sitt mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene og som ikke fanges opp av §§ 6-22 til 6-25, skal tas inn til videregående opplæring etter en individuell vurdering etter skjønn. For denne gruppen skal det ikke regnes ut poeng.

Når det skal avgjøres om søkeren mangler vurdering med karakter i minst halvparten av fagene, skal antallet karakterer på vitnemålet telles. For fag som har flere standpunktkarakterer, som norsk, vil dette telle som tre karakterer, ikke som en.

Oppfyllelse av retten

I andre avsnitt er det presisert at fylkeskommunen må sikre at også disse elevene blir tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. Denne rettigheten følger av opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt. Søkeren har ikke rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram eller til en bestemt skole.