Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-49 Inntaksrekkefølge

Bestemmelsen regulerer inntaksrekkefølgen for voksne. I første avsnitt er rangeringen av voksne regulert dersom det er få plasser. Det følger her at voksne med rett alltid rangeres øverst. Deretter rangeres voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring før voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse. Dersom fylkeskommunen mener det er andre grupper voksne så kan de fastsette i lokal forskrift hvordan disse skal rangeres inn. Intensjonen med § 6-49 første avsnitt er at voksne med rett rangeres før voksne uten rett. Personer som i kalenderåret er under 25 år regnes som ungdom, ikke som voksen. Dersom en ungdom som har brukt opp retten til videregående opplæring søker om mer videregående opplæring, så er ikke dette en søknad etter kapittel 4A.

Av andre avsnitt følger det at voksne også kan søke om videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, men at de skal da rangeres etter ungdom. Dette er også regulert i § 6-14 siste avsnitt.