Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-40 Vilkår for inntak til knutepunktskoler

Bestemmelsen regulerer vilkår for inntak til vg1, vg2 og vg3 på knutepunktskoler for søkere som har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9.

Knutepunktskoler eller opplæring med tolk

Det følger av første avsnitt at søkere med rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 kan søke enten om opplæring i et tegnspråklig miljø ved en knutepunktskole etter bestemmelsen her, eller opplæring i en ordinær videregående skole med tolk etter § 6-18 eller 6-31. I andre setning er knutepunktskoler definert.

Krav til søknaden

I andre avsnitt er det fastsatt at søkeren i søknaden må oppgi om hun eller han ønsker opplæring i en ordinær videregående skole med tolk eller til en knutepunktskole. I søknaden må søkeren prioritere hva han eller hun setter høyest. Ved søknaden skal det ligge ved en sakkyndig vurdering av behovene til søkerne, jf. § 6-41. Søkeren må ha valgt i samråd med denne.

Retten

I tredje avsnitt er retten til søkerne regulert. Her følger det at søkere til knutepunktskoler har rett til inntak til et av tre valgte utdanningsprogram. Dette er som andre søkere, men denne retten er modifisert. Søkere til knutepunktskoler kan ikke føre opp andre utdanningsprogram enn de som knutepunktskoler gir, eventuelt tilbud disse skolene tilbyr sammen med andre videregående skoler.