Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-41 Sakkyndig vurdering

Bestemmelsen regulerer innholdet i den sakkyndige vurderingen som fylkeskommunen skal utarbeide ved søknader om inntak til knutepunktskoler. Første avsnitt presiserer innholdet i den sakkyndige vurderingen. Dette er den samme sakkyndige vurderingen som i § 6-18. Det vises til merknad til § 6-18.

Andre avsnitt er også tilsvarende som i § 6-18 og det vises til merknad til § 6-18 tredje avsnitt. I tredje avsnitt er det fastsatt at sakkyndig instans er den fylkeskommunale PP-tjenesten. Det er fylkeskommunen som søkeren er folkeregistrert i som har ansvaret for å utarbeide den sakkyndige vurderingen.