Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-20 Rangering av søkere

Bestemmelsen regulerer hvordan inntaket etter poeng til vg1 skal gjennomføres. Bestemmelsen må ses i sammenheng med inntaksrekkefølgen som er fastsatt i § 6-14.

Dersom det til et utdanningsprogram til vg1 melder seg flere søkere enn det er skoleplasser til, så skal fylkeskommunen fordele søkerne etter poengsum som beregnes etter § 6-21. Dette innebærer at søkere med høy poengsum vil bli tatt inn før søkere med lavere poengsum.

Dersom flere søkere med samme poengsum og står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, så skal rekkefølgen mellom disse søkerne fordeles etter loddtrekning.

Rangeringsbestemmelsen må også ses i sammenheng med hvilke inntaksområder fylkeskommunen har fastsatt. Konkurransen gjennomføres på grunnlag av søknadene og de prioriteringene som søkerne har angitt her. Dette må også ses i sammenheng med eventuelle særskilte inntakskrav som fylkeskommunen har fastsatt med hjemmel i § 6-11.