Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-36 Søkere uten tallkarakterer eller uten sammenliknbart karaktergrunnlag

Bestemmelsen regulerer inntak til vg2 og vg3 for søkere uten tallkarakterer eller sammenliknbart karaktergrunnlag.  Bestemmelsen tilsvarer § 6 24 om inntak til vg1.

Hvem denne bestemmelsen gjelder for er utdypet i merknaden til § 6-24 og vi viser til denne. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg for inntak av søkere som har tatt vg1 og/eller vg2 i utlandet og som får godkjent et opplæringsår i utlandet som en del av norsk videregående opplæring, jf. § 1-16 andre avsnitt.